Contact us
MENU

61

turbines installed and connected to the grid

168m

height of wind turbines

AUGUST 2020

Construction Completed

154 625

homes to be powered
Wind Turbine Facts
FAQs

RFP -Landbou/Agriculture SMME’s

Kangnas Windplaas nooi Agriculture Smme’s uit om deel te wees van ons “Go Green” projek. Hierdie projek het ten doel om landboupraktyke klimaatslim te kry. Ons moedig hiermee agri smee’s aan om in te skryf deur ‘n kort motiveringsbrief oor jou praktyk in te dien, en wie weet net dalk kan jou praktyk baat vind uit hierdie projek. Die doel van hierdie versoek op voorstelle is om Landbou SMME’s te ondersteun deur middel van opleiding asook finansieel te assisteer, met die doel om hulle volhoubaar asook klimaatslim te kry. 

Spesifikasies van aansoek: 

  • “Compliance” Dokumente 

BBBEE Affidavit 

CIPC dokument 

Belasting Vrywarings Vorm (Tax Clearance Pin) 

Nuutse bewys van Bankrekening (Bankbrief) 

3 Maande Bankstaat 

Motiverings brief oor jou landbou bedryf. 

Die minimum vereistes is as volg: 

1. Moet n geregistreede entiteit wees 

2. Entiteit moet tenminste 12 maande in operasie wees. 

3. Entiteit kan of in veeboerdery, aanplant boerdery of enige ander landboupaktryke bedryf. 

4. Entiteit moet in Namakwa Distrik wees. 

  • Voorstelle kan ingedien word by Carol-Ann Engelbrecht of Theodorick Fortuin via e-pos of WhatsApp na: 

Carol-Ann.Engelbrecht@mainstreamrp.com 

083 525 1492 

Theodorick.Fortuin@mainstreamrp.com 

063 404 8622 

Voorstelle kan ook by die projek kantoor ingehadig word: 17 Van Riebeeck Straat Sten Sentrum, reg agter Sanlam. 

Let Wel: Die projek maatskappy behou die reg om nie die geleentheid toe te ken nie, as gevolg van begrotingsbeperkings of enige beperkings wat mag heers. Alle sektore, finansiёle implikasies, vereistes en voorkeure sal oorweeg word gedurende die evaluering van voorstelle. Suksesvolle applikant/applikante moet bereid wees om deel te neem aan sekere aktiwiteite wat tot voordeel sal wees vir hul entiteit. 

Sluitingsdatum vir aansoeke : Woensdag 30 November 2022