Contact us
MENU

61

turbines installed and connected to the grid

168m

height of wind turbines

AUGUST 2020

Construction Completed

154 625

homes to be powered
Wind Turbine Facts
FAQs

Algemene Assistente Vakatures

 JLK Business Consulting in samewerking met Kangnas Windplaas bied tans 5 vakante poste (Algemene Assistente) te Goegap Natuurreservaat aan. 

PERSONE UIT DIE VOLGENDE DORPE SAL VOORKEUR GENIET NAAMLIK : CONCORDIA, OKIEP, NABABEEP, BERGSIG, SPRINGBOK, MATJIESKLOOF, FONTEINTJIE EN CAROLUSBERG 

Werkgewer: JLK BUSINESS CONSULTING (PTY) LTD 

Goegap Natuurreservaat bied tans werksgeleenthede vir 5 individue as Algemene Assistente aan. Om hande arbeid met ‘n hoë vlak van verantwoordelikheid en onafhanklikheid uit te voer ten einde ‘n ondersteunende diens te lewer aan die bestuur van Goegap Natuurreservaat. 

Salaris per maand: Markverwant 

Minimum vereistes: 

 • • ‘n Junior sertifikaat Graad 10-12 
 • • Bestuurderslisensie (Kode 8/10) (PDP sal tot voordeel strek) 
 • • Geen vorige werkservaring is nodig nie 
 • • Geen kriminele rekord nie 
 • • Verantwoordelik wees 
 • • Moet integriteit hê 
 • • Aksie-georiënteerde individu wat deur voorbeeld kan lei 

Verantwoordelikhede: 

 • • Instandhouding van paaie, heinings, staproetes en reservaatvoertuie 
 • • Instandhouding van Goegap Natuurreservaat geboue infrastruktuur en besoekers fasiliteite 
 • • Roetine-instandhouding van Goegap Natuurreservaat se operasionele toerusting en reservaatvoertuie 
 • • Verskaf hulp in die bestuur van die ekologie van die Natuurreservaat 
 • • Doen alle administratiewe en verwante funksies 

Sluitingsdatum : 24 Maart 2023 0m 12H00 vm 

Om aansoek te doen, stuur asseblief ‘n afskrif van jou CV en die nodige dokumentasie na ons e-pos hieronder gelys: 

applications@jlkbusinessconsulting.co.za 

Aansoeke kan ook per hand afgelewer word by die kantoor van JLK Business Consulting, gelee te 

17 Sten Sentrum, Van Riebeeck straat, Springbok 

Let asseblief daarop dat slegs kandidate op die kortlys gekontak sal word. As u nie binne 1 week na die sluitingsdatum gekontak is nie, beskou dan asseblief u aansoek as onsuksesvol.