Contact us
MENU

61

turbines installed and connected to the grid

168m

height of wind turbines

AUGUST 2020

Construction Completed

154 625

homes to be powered
Wind Turbine Facts
FAQs

PLAASLIKE KMMO MAAK GOLWE IN DIE ME&R-BEDRYF

Oktober 2022.

‘n Span jong sakevroue van die Springbok-omgewing het onlangs gegradueer van ‘n Monitering, Evaluering en Rapportering (ME&R) Opleidingsprogram. Hierdie vroue het voortgegaan om hul eie besigheid te stig, Namaqua Data-versamelaars en -verwerkers, wat navorsing, datavaslegging, monitering, evaluering en verslagdoening oor gemeenskapsprojekte in die Namakwaland-streek verskaf.

“Ons wil positiewe, volhoubare, betekenisvolle en langdurige sosio-ekonomiese en ekonomiese transformasie in ons gemeenskappe bereik, en om dit te doen, het ons ‘n Monitering en Evaluering (M&E) Strategie ontwikkel wat die opleiding van dataversamelaars en die vestiging sal insluit van ‘n data-insameling, ontleding en verslagdoening van KMMO,” verduidelik Rouchet Daniels, ekonomiese ontwikkelingsbestuurder vir Kangnas-windkragaanleg, wat hierdie program befonds het as deel van sy versnellingsonderneming-ontwikkelingsinisiatief.

Geïmplementeer deur die Africa Foundation for Sustainable Development (AFSD), het die leerlinge verskeie take voltooi, insluitend teoretiese opdragte en die formulering van nodige dokumente tydens die program.

“Ek is verheug dat ek gekies is om aan hierdie opleidingsprogram deel te neem en om die geleentheid te kry om my vermoëns te demonstreer. Ek het baie ondervinding opgedoen en baie oor myself, my swakpunte en my sterkpunte geleer,” het een van die programbegunstigdes, Courine Dirkse, gesê.

As gevolg van die opleiding het die span baie waardevolle vaardighede en kennis in die datavasleggingsbedryf opgedoen wat hulle in staat sal stel om ‘n sukses van hul KMMO te maak en meer projekte as ‘n ten volle funksionele maatskappy uit te voer.