Contact us
MENU

61

turbines installed and connected to the grid

168m

height of wind turbines

AUGUST 2020

Construction Completed

154 625

homes to be powered
Wind Turbine Facts
FAQs

PSIGOSOSIALE ONDERSTEUNING AAN LEERLINGE GEBIED

15 Februarie 2022.

’n Ondersteuningsveldtog het gehelp om meer as 800 leerders by skole met ’n hoë uitvalrisikokoers in die Nama Khoi Munisipale gebied by te staan. Die program bied ondersteuning aan graad 3 tot graad 12-leerders op ‘n sielkundige, sosiale, emosionele en opvoedkundige vlak.

Die Kangnas-windkragaanleg befonds hierdie program in samewerking met die Noord-Kaapse departement van onderwys aangesien dit sy sosio-ekonomiese ontwikkelingsprogram ondersteun. Die kernfokus van die program is die verbetering van onderwysprestasie deur kwaliteit opvoedkundige ondersteuningsdienste. Die program is daarop gemik om klasbywoning, sowel as leerderdeelname te verbeter.

“Ons kon danksy die psigo-ondersteuningspan uitstekende resultate met maatskaplike kwessies behaal wat deur die pandemie en die onderbreking van die normale skoolaktiwiteite veroorsaak is. Leerders is ondersteun deur sorgsame empatiese maatskaplike personeel wat 24/7 daar was. Danksy die sessies kon matrikulante rustig hul eksamens aflê en die strategieë wat hulle geleer het doeltreffend toepas,” sê Marlene Bailey, ’n onderwyser by Hoërskool Okiep.

Dienste soos berading, motivering, mentorskap en afrigting is as deel van die program aan leerders gebied, sowel as traumaberading, ontlonting, huisbesoeke, ondersteuning aan onderwysers, studievaardighede en tegnieke, en beroepsvoorligting.