Contact us
MENU

61

turbines installed and connected to the grid

168m

height of wind turbines

AUGUST 2020

Construction Completed

154 625

homes to be powered
Wind Turbine Facts
FAQs

SKEPPING VAN BEWUSTHEID OOR MIDDELMISBRUIK

Maart 2023.

’n Dwelmmisbruikgeleentheid, wat daarop gemik is om die misbruik van alkohol en dwelms onder jongmense in die Springbok-omgewing te ontmoedig, het onlangs (24 Maart 2023) by die Springbok-sportterrein plaasgevind. Die veldtog het gefokus op bewusmaking deur middel van ‘n gemeenskapsgerigte onderwysintervensie, om die aandag te vestig op die negatiewe impak van dwelmmisbruik op mense. Dit is in reaksie op die hoë vlak van dwelmmisbruik deur tieners, jeug en gemeenskapslede wat in die gemeenskap aangemeld is.

Hierdie veldtog is befonds deur Kangnas-windkragaanleg in vennootskap met distriksverteenwoordigers en ander vooraanstaande belanghebbendes. Benewens die opvoeding van gemeenskapslede oor die nadelige newe-effekte van middels, het die geleentheid gehelp om verskeie weë en ondersteuningsprogramme in te stel om behoeftiges in die omliggende gemeenskappe te help deur inligting en hulpbronne te verskaf.

“Ons doel is om middelmisbruik te ontmoedig deur die gevare van dwelms en dwelmmisbruik uit te lig, asook om vir rehabilitasie te motiveer. Benewens die geleentheid wat plaasgevind het, hoop ons om bewustheid te skep deur ons plaaslike radioprogram. Ons beplan ook om die getuienisse en stories van helde in die gemeenskap wat gerehabiliteer is op te skryf en dit te publiseer om verdere bewustheid te skep,” het Rouchet Daniels, Ekonomiese Ontwikkelingsbestuurder van Kangnas-windkragaanleg, gesê.

Behalwe om die jeug te teiken, het die veldtog ook op die breër gemeenskap gefokus, aangesien dwelm- en dwelmmisbruik kan lei tot ‘n toename in misdaadsyfers, gesinslyding, werkloosheid en ‘n afname in akademiese prestasie.

Monique Lesch, stigter en direkteur van Khaus Development, en een van die belanghebbendes in die veldtog, het haar dankbaarheid teenoor Kangnas-windkragaanleg uitgespreek vir die finansiering van hierdie inisiatief, en gesê “Om deel te wees van hierdie veldtog was werklik ‘n eervolle ervaring. Hierdie geleentheid het nie net waardevolle insigte en kennis aan die gemeenskap verskaf nie, maar het ook maatskappye in staat gestel om te leer oor hul rolle en die prosedures wat gevolg moet word wanneer verslaafdes na staatshulpbronne verwys word. Gevolglik was hierdie veldtog voordelig vir almal wat betrokke was.”

Hierdie bewusmakingsveldtog is in vennootskap met verskeie plaaslike belanghebbendes georganiseer, insluitend: Namaqua Distriksmunisipaliteit, Nama-khoi Munisipaliteit, Namaqua Kinder- en Jeugsorgsentrum, Departement Maatskaplike Ontwikkeling, Departement Sportkuns en Kultuur, Vedanta Mineral Resources, JLK Business Consulting, Seda, Richie Cloete Consultancy, Khaus Development, North Western Trading, en BVI Engineering.